Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất FRP Việt Nam

Viet Nam FRP Trading and Manufacturing Joint Stock Company

Các loại bồn của FRP Vina

Bồn đứng

Bồn đứng có chân

Bồn nằm

Bồn vuông