Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất FRP Việt Nam

Viet Nam FRP Trading and Manufacturing Joint Stock Company

1. Sợi thủy tinh

2. Nhựa polyester